Endüstiyel tesis borulama

Demir çelik fabrikaları, kimya tesisleri gibi endüstriyel işletmelerin borulamaları firmamız tarafından yapılmaktadır.

Make all production procedures and create a production plan. The machine manufacturing process Gantt chart is prepared and shared with the customer.
Material supply planning is made in accordance with the feedback received from the customer.

Yeni tesis kurulumlarında sizin hazırladığınız planlar üzerinden çalışma yapılabildiği gibi bizim tarafımızdanda üç boyutlu olarak tesis borulaması planlanabilmektedir.

Yapılan boru hattı çizimlerine göre borulamalar %100 filmli olarak yapılabilmektedir.​ Özellikle paslanmaz boru tesisatlarında firmamızın ileri düzeyde tecrübesi bulunmaktadır. Dünyaca kabul edilmiş kaynak prosedürlerine göre kaynaklı bağlantılar yapılmaktadır. 

Önce seneryo hazırlanır ardından güzergah kodları belirlenir. Taşıyıcı mesnetler hesaplanır, bağlantı vanaları, gruplar oluşturulur ve hat uygulaması yapılır.

Boru ve armatürler hattın içinden tahliye edilecek akışkanın abrasif, korozif özelliklerine göre seçilir. Kaynaklarda kullanılacak yönteme karar verilir ve uygun kaynak dolgu malzemeleri seçilir. Ön çalışma ve planmalar bittikten sonra saha mühendisimizin gözetiminde iş güvenliği kurallarına uygun ortam hazırlanarak çalışmaya başlanır. Çalışmanın her kademesinde firmaya gerekli teknik raporlamalar yapılır.

Yeni tesis borulamalarının yanı sıra firmamız tesis revizyonlarıda yapmaktadır.

Tesis revizyonları sahada yapılabildiği gibi tesisten izometrik ölçü alınarak atölyede imal edilip yerine takılabilir. İzometrik çalışma özellikle kaynak çalışmalarının tesiste yapılmasının tehlikeli olduğu durumlarda ve tesis durdurulmadan küçük küçük parçalar halinde eski boruların değişimin yapılması arzu edildiğinde çok büyük avantajlar sağlamaktadır. Firmamız uzun yıllar yabancı gemilere izometrik spool imalatı yaptığı için izometrik ölçü alma ve izometrik boru imalatında çok tecrübelidir.